පාසල් සිසු දරුවන් තුළ සාරධර්ම සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාතර අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් 24ක සිසු සිසුවියන් සහභාගී කරගනිමින් මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාව හා මාතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය එක්ව සිදුකරන කරන ලද “මෛත්‍රී චින්තා ” අන්තර් විද්‍යාලීය විවාද තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයින් සදහා ත්‍යාග හා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම 2023.11.22 වන දින මාතර ශාන්ත සර්වේශස් විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.

මෙහිදී ජාතික පාසල් අංශයේ ශූරතා කුසලානය මාතර සාන්ත සර්වේශස් විද්‍යාලයද, අනු ශූරතා කුසලානය සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය විසින්ද හිමිකර ගත් අතර පළාත් සභා අංශයේ ශූරතා කුසලානය කොටුව ජනාධිපති විද්‍යාලයද ,අනු ශූරතා කුසලානය ගොඩගම අනගාරික ධර්මපාල විද්‍යාලය විසින්ද හිමි කරගනු ලැබීය.

මෙම අවස්ථාවට මාතර ප්‍රාදේශීය අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පිරිසක් සහ වටිනාකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් කමිටුවේ නිලධාරීන් පිරිසක් සහ මාතර බෝධි ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ ගරු සභාපතිතුමා ඇතුළු පාසල් සිසුන් විශාල පිරිසක් ද සහභාගී වූහ. පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකුගේ රූපයක් සහ පෙළක් විය හැක

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here