කොවිඩ් 19 රෝගීන් සඳහා කඹුරුගමුව, ලැබීම රෝහලේ පහසුකම් සැපයීම

මාතර මහ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂකතුමිය විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව කොවිඩ් 19 රෝගීන් සඳහා කඹුරුගමුව, ලැබීම රෝහලේ පහසුකම් සැපයීම වෙනුවෙන්...

රණවිරුවන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම

තිස් වසරක් තිස්සේ පැවති යුද්ධය ජයග්‍රහණය කර වසර 11ක් පිරීම නිමිත්තෙන්, යුද්ධයේදී දිවිපිදූ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ, පොලිසියේ සහ සිවිල් ආරක්ෂක...