කොවිඩ් හේතුවෙන් විහාරස්ථාන 170 කට වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා දීම

රටේ පවතින වර්තමාන වසංගත තත්වය හමුවේ, මාතර දිස්ත්‍රික් ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ ඉල්ලීම පරිදි, මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ...

COVID 19 සමාජ හා සංරක්ෂණ අරමුදලට මිලියනයක්

COVID 19 සමාජ හා සංරක්ෂණ අරමුදල සඳහා 2020 අප්‍රේල් මස 6 වන දින රුපියල් මිලියන එකක මුදලක් මාතර බෝධි...

සහන ඔසු පියස

මාතර බෝධි ආර‌‌‍‍‌ක්ෂක සභාව 2015 මැයි මස 29 වන දින මාතර බෝධි පරිශ්‍රයේ සහන ඔසු පියස නමින් ඔෙෳෂධ ශාලාවක්...

ආදාහන කටයුතු

මාතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ විහාරස්ථානවල වැඩවාසය කොට අපවත්වන භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ එම ආදාහන කටයුතු කිරීමට අදාළ වන මූල්‍යමය අනුග්‍රහය දැක්විමද බෝධි...

ප්‍රදේශයේ පවත්නා විද්‍යාලයීය ස්ථානවලට අදාළ මෙහෙවර

රෝහණ අඳබිහිරි විශේෂ පාසලේ නේවාසික සිසුන් සඳහා ගිලන් කාමර දෙකක් ඉදිකිරිම හා මෙම රෝහණ විශේෂ පාසලේ තාඏණ කටයුතු වෙනුවෙන්...

බුද්ධ ධර්මය ඉගැන්වීමේ ව්‍යාපෘති

එසේම මාතර තරුණ බෞද්ධ සමිතියේ මෙහෙයවිම මත පවත්වනු ලබන බුද්ධ ධර්මය    ඉගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් එම මෙහෙවර සාර්ථක කරගැනීමට...

ප්‍රදේශයේ පවත්නා විහාරස්ථාන, පූජනීය ස්ථාන සහ අනෙකුත් ආයතනවලට ආධාර කිරීම

ප්‍රදේශයේ පවත්නා විහාරස්ථානයන්හි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු වෙනුවෙන් ආධාර උපකාර කිරිමද බෝධි ආරක්ෂක සභාවේ තවත් විශේෂ ව්‍යාපෘතියකි. මාතර නාවිමන පුරාණ විහාරස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණ...

බුදු සසුනේ චිරස්ථිතිය සදහා කළ මෙහෙවර

’බුදු සසුනේ චිරස්ථිතිය සදහා අදාළ වන වැඩසටහන් වෙනුවෙන් පූර්ණ අනුග්‍රහය පළ කරන ලද අතර එවැනි මෙහෙවරක් පවත්වනු ලබන ස්ථාන...

දියත් කළ සමාජ සේවා වැඩසටහන්

’දුර්ලභ වූ මනුෂ්‍යත්වයේ ප්‍රෞඩත්වය හා අදීනත්වය තහවුරු කිරිම පිණිස සිය ජීවනෝපායක යෙදීමට බැරි අසරණයිනට ස්වාධීන ලෙස ස්වයං රැකියාවක නිරත...