දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාතර නගර සීමාව තුළ මාතර නූපේ කුමාරතුංග මාවතේ වර්පනම් අංක 322 දරණ ස්ථානයේ පිහිටි රූඩ් 2, පර්චස් 29 ක පමණ ඉඩම කොළඹ 07 හෝර්ටන් පෙදෙස අංක 41 හි පදිංචි රංජනී ඊලින් වීරරත්න ජයසූරිය හා කොළඹ 03, ඇල්ෆ්‍රඩ් හවුස් ගාර්ඩන්, ප්‍රින්ස් ඇල්බට් ටවර් අංක 100/4 හි පදිංචි මංගලිකා ඩෝරා වීරරත්න ජයසූරිය. කෝට්ටේ අංක 06 වන පටුමග උංක 941/7 පදිංචි විමල් සෙනරත් ඩයස් යන මහත්ම  මහත්මීන්ට ඊ. එම්. ඩබ්ලිව්. ජයසූරිය මහතාගේ අන්තිම කැමති පත්‍රය මත භුක්ති විඳි දේපළ 2012. 06. 13 වන දින ඔප්පු අංක 1640 යටතේ බෝධි ආරක්ෂක සභාවට පවරන ලදී.

මෙකී දේපලෙහි වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ තුන්සිය පනහක් ඔප්පුවේ සඳහන් කර ඇති අතර මෙම දේපළ පැවරීමේ මුද්දර ගාස්තු ලෙස රුපියල් හත්ලක්ෂ පන්සියයක මුදල පමණක් නොව, නීතීඥ මහතාට ගෙවිය යුතු මුදල පවා තෑගි දීමනා කරුවන් විසින්ම ලබා දීමත් අදාළ මැනුම් කටයුතු 2012. 06. 07 වන දින නිමකර ඇති අතර අදාළ මැනුම් ගාස්තු පවා අදාළ පාර්ශව කරුවන් විසින්ම දරණ ලදී. මෙම දේපළ බෝධි ආරක්ෂක සභාවට පැවරීම පිළිබඳව මුලික කතිකාවත බෝධි ආරක්ෂක සභාවේ ගරු සාමාජික බන්දුල සොන්නාදර මහතා විසින් සිදුකරන ලදී.

මීට අමතරව මෙම දේපළ තෑගි දීමනා කරුවන් විසින් ඔවුන්ගේ මවුපස පියපස දැනට මිය පරලොව ගොස් ඇති සියˆම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට පින් පිණිස හා ඔවුන්ගේ පරලොව ජීවිත සියල්ල සුඛිත මුදිත කිරීමේ පරම චේතනාවෙන්ද ඔවුනට අවසානයේදී නිවන්සුව ලැබේවා යන පරම චේතනාව තෑගි දීමනා අයටද පරලොව ජීවිත සැපවත් කිරීමේ අදහසින් හා නිර්වානාවබෝධය ලැබේවා යන උතුම් ප්‍රාර්ථනාව පෙරදැරිකොට ගෙනත් අදාළ දේපළ බෝධි ආරක්ෂක සභාවට පවරාදී ඇත.

මෙම දේපළ විකිණීමක් හෝ කොටස්කර විකිණීමක් හෝ බදු දීමක් හෝ අතුරු බදු දීමක් හෝ උගස් කිරීමක් පරිහරණය අන්සතු නොකල යුතු ලෙසටත් මෙම දේපළ කිසිදු ආකාරයේ මහˆ නිවාස, අනාථ දරුවන් සඳහා නිවාස, ආරෝග්‍ය ශාලා හෝ වෙනත් ආකාරයක වන කිසිඳූ සමාජසේවා කටයුත්තකට භාවිතා නොකළ යුතු බවටත් මෙම දේපළ මුˆමනින්ම බුදු දහම ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා එම බුදු දහම සියˆදෙනා අතර තවදුරටත් ප්‍රචාරය කිරීමටත් බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවට අනුකූලව ආගමික කටයුතු කිරීම සඳහා පමණක් භාවිතා කළ යුතු බවටද කොන්දේසි ඇතුලත්කොට ඇත.

මීට අමතරව රුපියල් ලක්ෂ දහයක මුදලක් මූලික සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් අදාළ ඔප්පුව බෝධි ආරක්ෂක සභාවට පැවරූ දිනයේම පරිත්‍යාග කරන ලදී. අදාල භූමිය හා ගොඩනැගිලි භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස පරිවර්තනය කිරීමේ අදහසින් පැරණි ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය එලෙසම තිබියදී නව ඉදිකිරීම් සඳහා මූලික සැලසුම් දැනට සකස් වෙමින් පවතී. මෙම ඉදිකිරීම් කටයුතු සිව් මසක් ඇතුලත නිම කොට බොදු ජනතාවගේ පරිහරණය සඳහා යෙදවීමට පියවර දැනටමත් ගෙන ඇත.

මෙම පරිත්‍යාගය පිළිබඳව තෑගි දීමනා කරුවන්ගේ මවුපස පියපස දැනට මිය පරලොව ගොස් ඇති සියˆම ඥාති මිත්‍රාදීන්ගේ පරලොව ජීවිත සුඛිත මුදිත වේවායිද තෑගි දීමනා අයටද පරලොව ජීවිත සැපවත් වී නිර්වානාවබෝධය ලැබේවායී ප්‍රාර්ථනා කරමු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here